Panie Prezydencie Krakowa

Spread the love

Pan Prezydent Krakowa zgadzając się na budowanie toru wyścigowego na Błoniach krakowskich pewnie nie wie że:
“Przyczyną schorzeń kończyn koni wskazuje, że najczęstszą przyczyną schorzeń ortopedycznych koni jest nadmierny wysiłek fizyczny podczas treningu, zawodów lub wyścigów. Występują wtedy tak zwane urazy zmęczeniowe, złamania kości, zapalenia ścięgien i inne. Konie pracują na granicy możliwości fizjologicznych lub przekraczają te granice, co przyczynia się początkowo do mikrourazów, które przekształcają się stopniowo w urazy zauważalne dla użytkownika, a objawiające się najczęściej kulawizną lub zmniejszoną wydolnością ruchową. Przekształcenia te następują na skutek niedopasowania obciążeń do wytrzymałości aparatu ruchu i niewystarczającego czasu odpoczynku i regeneracji. Kolejną przyczyną kontuzji koni są źle wykształcone struktury anatomiczne układu ruchu, a w szczególności ścięgna u ras typowo wyścigowych. Związane jest to ze zbyt młodym wiekiem koni poddawanych nadmiernym obciążeniom treningowym, wadami dziedzicznymi, jak również nieprawidłowym wychowem – niedostatecznym czasem przeznaczonym na poruszanie się. O’Sullivan wskazuje również na zbyt dużą masę ciała koni, jako przyczynę schorzeń ścięgien. Przyczyny i mechanizmy powstawania urazów ortopedycznych u koni są różne w zależności od ich użytkowania. Konie wyścigowe poddawane są obciążeniom w bardzo młodym wieku, dlatego często ich organizm zmuszony jest równocześnie do wykorzystywania składników odżywczych i energii na wysiłek fizyczny oraz wzrost i rozwój. Związane z tym jest przede wszystkim powstawanie urazów w ścięgnach i kościach, które będąc w fazie wzrostu nie miały szansy osiągnąć wystarczającej wytrzymałości. Podobna sytuacja zachodzi w innych dyscyplinach, gdy zbyt młode konie są gwałtownie i silnie eksploatowane. Tego typu urazy, jak już wcześniej zaznaczono, nazwane są urazami zmęczeniowymi. Do innego typu urazów ortopedycznych powstających ze względu na mechanizm powstawania są wypadki i urazy nagłe, które zdarzają się we wszystkich dyscyplinach i na wszystkich poziomach zaawansowania. Jeździectwo jest sportem, który jak każdy inny sport obarczony jest ryzykiem kontuzji, która związana może być z przypadkiem losowym”.
– Przegląd Hodowlany nr 4/2017

Dodaj komentarz