Edukacja Klimatyczna – czas na przełamanie tabu

Spread the love

Green REV Institute i Koalicja Future Food 4 Climate mówią wyraźnie edukacja klimatyczna TAK, ale nie bez edukacji o naszych talerzach. Czas na przełamanie tabu ws. żywności i rolnictwa.

Pełna wersja przesłanych rekomendacji i stanowiska.

Jako Green REV Institute i Koalicja Future Food 4 Climate wskazujemy: “Wyzwania związane z kryzysem klimatycznym są wielowymiarowe i jako takie dotyczą każdej sfery życia jednostki. Edukacja klimatyczna musi być realizowana w sposób kompleksowy, wielopoziomowy oraz zintegrowany przez wszystkie instytucje i podmioty zaangażowane w implementację polityk publicznych”.

Fotografia Unsplash

“Edukacja klimatyczna musi być edukacją wprowadzoną w sposób strukturalny, obejmującą wszystkie grupy tj.: kadrę nauczycielską, władze szkół, osoby decyzyjne oraz uczniowskie. Jednocześnie placówki edukacyjne muszą zapewniać praktyczne wdrażanie zasad edukacji klimatycznej, szczególnie w kontekście promowania zdrowej, roślinnej żywności oraz zapewniania dostępu do w pełni roślinnej żywności, przeciwdziałania marnowaniu żywności, budowania zrównoważonego systemu żywnościowego, w tym poprzez zielone zamówienia publiczne, a wreszcie współpracę z dietetykami i dietetyczkami oraz lekarzami.

W naszym stanowisku chcemy przedstawić rekomendacje w zakresie:

  • edukacji dotyczącej sektora żywności i rolnictwa jako nierozłącznej części edukacji klimatycznej;
  • zintegrowanego podejścia do edukacji klimatycznej, obejmującego edukację wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie społeczności szkolnej;
  • Programu Roślinna Szkoła jako kompleksowej propozycji stanowiącej odpowiedź na potrzeby i wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i zdrowotnym.

Obecnie edukacja klimatyczna w Polsce jest implementowana w sposób fakultatywny i fragmentaryczny, co utrudnia osobom uczniowskim uzyskanie spójnej wiedzy oraz kompetencji w obszarze zmian klimatu, ich konsekwencji dla praw człowieka, globalnej gospodarki a także ochrony zwierząt, dzikiej przyrody oraz ekosystemów. Konsekwencje braku właściwie realizowanej edukacji klimatycznej nie dotyczą jedynie kwestii adaptacji do zmian klimatu czy zielonych kompetencji w gospodarce, jako że są wyjątkowo istotne dla ochrony demokracji i wartości demokratycznej wspólnoty prawa”.

Anna Spurek, Dyrektorka Wykonawcza Green REV Institute: “Mamy dzisiaj debatę klimatyczną bez debaty o systemie żywności i rolnictwie. Przypomnę, że zmiany klimatyczne dotykają w szczególny sposób rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe. Nie ma edukacji klimatycznej bez edukacji o naszych talerzach”.
Źródło: Anna Spurek (anna@greenrev.org)