Wspólna czyli czyja?

Spread the love

Dlaczego przed wyborami europejskimi politycy zmieniają Wspólną Politykę Rolną?

 14 kwietnia ruszyła kampania mailingowa  Green REV Institute, Akcji Demokracji oraz Future Food 4 Climate. 

 Każdy i każda może napisać do Posła, Posłanki do Parlamentu Europejskiego z apelem o głos na NIE dla zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). WPR czyli Common Agriculture Policy to nie tylko kierunek wsparcia i mapa wsparcia dla rolnictwa i produkcji żywności, to 386 miliardów euro na lata 2023 -27 i jeden z najważniejszych kawałków tortu środków europejskich. Od 1962 roku WPR tak naprawdę decyduje o być albo nie być gospodarstw, przemysłu rolnego, agro biznesu. Co najważniejsze – WPR decyduje o tym jaką żywność jemy, w jakim środowisku żyjemy, jakim powietrzem oddychamy. WPR miała motywować gospodarstwa rolne do innowacji, dbania o środowisko, wysoką jakość żywności, ale tak naprawdę od ponad 60 lat wspiera intensyfikację, sektor hodowlany i budowanie systemu, w którym produkcja ma być jak opłacalna finansowo dla dużych graczy wypychając z systemu rolników i rolniczki oraz ignorując skandaliczne dane na temat jakości tego co jemy.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej stała się konieczna, kiedy katastrofa klimatyczna zapukała do gabinetów polityków w Brukseli. Systemu nie da się dalej utrzymywać – susze, powodzie, katastrofy, coraz wyższe koszty ubezpieczeń, spadek bioróżnorodności… Rolnictwo, które wywiera presję na planetę stało się pierwszą ofiarą kryzysu klimatycznego i środowiskowego. “ Morgan Janowicz, Green REV Institute. “Od 15 marca unijni decydenci pod presją lobby przemysłu rolnego, grup interesów i wizją wyborów zdecydowali się, że lepiej zrezygnować z regulacji, które pomogłyby w dłuższym okresie rolnikom, rolniczkom i nam – osobom skazanym na niezrównoważoną, coraz gorszą żywność niż budować dialog. Wygrały interesy partii i agrobiznesu.” dodaje.

Nad rozporządzeniem, które ma przypieczętować koniec reform dla środowiska Posłowie do PE głosują 23 kwietnia br. na ostatniej sesji parlamentu w kadencji 2019-2024.

Symboliczne. Koniec kadencji oznacza w tym przypadku koniec marzeń o prawie do życia w czystym środowisku i do zdrowej żywności. Zasługujemy na zdrowe jedzenie, na zdrową żywność. Chorujemy i umieramy z powodu nowotworów, zanieczyszczenia powietrza, zyski agrobiznesu wygrywają z takimi wartościami jak zdrowie, jak ochrona przed ubóstwem żywnościowym.” Anna Spurek, Green REV Institute.

Czego żądamy?
Podczas posiedzenia w dniu 26 lutego 2024 r. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wezwała Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w sprawie zmian rozporządzeń Wspólnej Polityki Rolnej. Zmiany te osłabiają prośrodowiskowe działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i dążenie do zrównoważonego, zielonego rolnictwa.

Rolnicy i rolniczki są grupą, która mierzy się z konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Obecne działania UE narażają ich na kolejne ryzyka związane z kryzysem klimatycznym i wspieraniem przemysłu rolnego i dużego biznesu. Osłabianie zapisów Wspólnej Polityki Rolnej to ogromne ryzyka dla osób konsumenckich, obywateli i obywatelek UE skazanych na niezdrową i niezrównoważoną żywność, ubóstwo żywnościowe i konsekwencje dla zdrowia i jakości życia.

Wspólnie z Green REV Institute, Future Food 4 Climate wzywamy Was do sprzeciwu wobec proponowanych zmian i wniosku Komisji. Unia Europejska to wspólnota wszystkich grup społecznych, zaś Wspólna Polityka Rolna ma wspierać dostęp do zdrowej, wysokiej jakości żywności dla wszystkich, chronić klimat i bioróżnorodność oraz dbać o rolników i rolniczki.

Zagłosujcie PRZECIWKO przyjęciu Rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2021/2115 i (UE) 2021/2116 w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, systemów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, zmian planów strategicznych WPR, przeglądu planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej oraz zwolnień z kontroli i kar.

Tekst Anna Spurek, anna@greenrev.org

Dołącz!