Płazom ujdzie płazem

Spread the love

❤ Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Gminą Wielka Wieś, Wielkowiejskim Targiem, Gminą Zabierzów oraz Nadleśnictwem Krzeszowice, pod Patronatem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w bieżącym roku działania związane z czynną ochroną płazów w Dolinie Będkowskiej. Aktualnie, na newralgicznym odcinku od Gospodarstwa Rybackiego Dolina Będkowska do wysokości Bramy Będkowskiej, z pomocą wielu wolontariuszy, stawiamy wzdłuż drogi tymczasowe wygrodzenia uniemożliwiających wkraczanie płazów na jezdnię, nakierowując je na przepusty pod drogą, a w miejscach, gdzie przepustów brak, montujemy „pułapki” na wędrujące płazy w postaci wkopanych wiaderek.

❤ Przed nami, już niebawem, wielka akcja przenoszenia płazów. Pomimo, że mamy dopiero koniec lutego, ze względu na aktualne warunki pogodowe, płazy już budzą się ze snu zimowego i zaczynają wędrować do najbliższych zbiorników wodnych celem złożenia skrzeku. Od tego momentu przez cały czas trwania wiosennej migracji (w zależności od warunków pogodowych przypuszczalnie od 3 – 4 tygodni) konieczna jest codzienna, a w okresie najintensywniejszych wędrówek przynajmniej dwa razy dzienna kontrola wygrodzeń, „pułapek” i przenoszenie wszystkich napotkanych osobników. Ze względu na znaczny obszar prowadzonych działań zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich chętnych, którym dobro naszych płazów leży na sercu, o pomoc w ich przenoszeniu. Szczególnie cenna jest pomoc w weekendy i święta oraz kontrole wieczorne.

❤ JAK WYGLĄDA TAKA KONTROLA I PRZENOSZENIE?
– należy dokładnie obejść i skontrolować na całej długości zamontowane płotki, zwracając szczególną uwagę na obszar przy samej foli wzdłuż całego wygrodzenia od strony lasu oraz wszystkie wkopane wiaderka
– podczas przeprowadzanej kontroli należy zbierać wszystkie napotkane płazy (i ewentualnie inne zwierzęta) i przenosić je na drugą stronę drogi w pobliże cieku (nim już same bezpiecznie powędrują do zbiorników wodnych)
– biegaczowate należy pozostawiać w pobliżu miejsca odłowienia
– część płazów za dnia pozostaje ukryta w ściółce, zatem należy również wypatrywać i nasłuchiwać tych osobników
– wszystkie zabrane i przeniesione płazy należy policzyć i jeśli potrafimy oznaczyć do gatunku (jeśli nie potrafimy oznaczyć, a warunki kontroli to umożliwiają, robimy zdjęcia płazów a po kontroli przesyłamy je do koordynatora do identyfikacji)
– po każdej zakończonej kontroli i przenoszeniu należy uzupełnić tabelę na dysku „Akcja przenoszenia płazów w Dolinie Będkowskiej 2024” ((link poniżej) o dane dotyczące ilości osobników przeniesionych w danym dniu o danej porze

❤ JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?
Uzupełniając arkusz znajdujący się pod linkiem: https://docs.google.com/…/1vOlC…/edit…

Aby zdeklarować chęć udziału w akcji przenoszenia w ww. arkuszu należy wpisać swoje dane (imię, nazwisko, instytucja lub wolontariusz w przypadku braku przynależności do konkretnej instytucji) przy odpowiedniej dacie i porze dnia, w której chcemy podjąć działania.

Uwaga!!!
Wpisanie się przy konkretnej dacie jest dla nas równoznaczne z deklaracją, iż w danym czasie dana osoba przeprowadzi kontrolę i akcję przenoszenia. Potwierdzeniem przeprowadzonych działań jest wypełnienie danych dotyczących ilości przeniesionych osobników.

❤ KTO MOŻE PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?
– Każdy pracownik instytucji współorganizujących działania czynnej ochrony płazów w Dolinie Będkowskiej oraz wszyscy Partnerzy.
– Lokalne szkoły, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, gospodarstwa, strażacy, harcerze itp.
– Każdy chętny do pomocy mieszkaniec czy turysta, któremu los naszych płazów leży na sercu.

❤ BEZPIECZEŃSTWO!
Ze względu na kwestie bezpieczeństwa prosimy o posiadanie kamizelek ostrzegawczych z pasami odblaskowymi oraz rękawiczek.
W czasie kulminacji płazich wędrówek, konieczne jest użycie do zbierania i przenoszenia 2 dużych (wysokich) wiaderek lub/i prowadzenie kontroli przez dwie osoby.
Wiaderka do przenoszenia dostępne będą u Partnera naszej akcji, w Gospodarstwie Rybackim Dolina Będkowska.
Uwaga! Po zakończeniu danej kontroli i przenoszenia pobrane wiaderka należy odnieść z powrotem do Gospodarstwa 😊

❤ UWAGA!
Prosimy o wpisywanie wyników działań możliwie jak najszybciej. Informuje to nas o przebiegu migracji i o ewentualnej potrzebie organizacji dodatkowej kontroli.
Jeżeli z jakiegoś losowego powodu kontrola nie może się odbyć (po uprzednim zapisie) to prosimy o niezwłoczną informację telefoniczną lub usunięcie wpisu z przynajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

W razie dodatkowych pytań/ wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem – Anna Boguś, tel. 783 147 941