Zamiast kierunku zielona przyszłość katastrofa w rolnictwie

Spread the love

Jak Komisja Europejska serwuje nam w ramach kampanii wyborczej biedę żywnościową.
Zamiast zdrowej żywności – pestycydy.
Zamiast kierunku zielona przyszłość katastrofa w rolnictwie.

Komisja Europejska wydała dwa komunikaty istotne dla obywateli i obywatelek, którzy codziennie kupują żywność i chcą być zdrowi, martwią się o jakość i bezpieczeństwo żywności.  Niestety obydwa to kolejny ukłon w stronę sektora hodowlanego oraz przemysłu rolnego i koncernów. Najwidoczniej unijna kampania wyborcza wymaga kompromisów i odchodzenia od koniecznych dla naprawy systemu żywności i rolnictwa planów.

 6 lutego 2024 r. Komisja wyznacza drogę do osiągnięcia celu, jakim jest uczynienie Unii Europejskiej neutralną dla klimatu do 2050 roku. Zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., co jest zgodne z najnowszymi opiniami naukowymi i zobowiązaniami UE wynikającymi z Porozumienia Paryskiego. Aby osiągnąć cel 90% redukcji emisji do 2040 r., konieczne będą następujące działania:

  1. pełne wdrożenie istniejących przepisów UE w celu ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r.
  2. dekarbonizacja przemysłu poprzez oparcie się na istniejących mocnych stronach, takich jak energia wiatrowa, wodna i elektrolizery.
  3. zwiększenie produkcji krajowej w sektorach wzrostu, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, ogniwa słoneczne i inne.
  4. sprawiedliwość, solidarność i polityka społeczna w centrum transformacji, pomoc szczególnie narażonym obywatelom i obywatelkom, regionom, przedsiębiorstwom i pracownikom za pomocą narzędzi takich jak Społeczny Fundusz Klimatyczny i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
  5. otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym rolnikami, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i obywatelami, obywatelkami.”

Czego zabrakło w tekście?

Komisja Europejska miała mocne zobowiązania dotyczące:

  • 30% redukcji emisji innych niż CO2 pochodzących z rolnictwa, takich jak emisje CH4 pochodzące od zwierząt gospodarskich i emisje N2O z gleb.
  • części komunikatu uznające rolę zmian w stylu życia, w tym zmian w diecie, w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych również zostały usunięte.

Kolejny ukłon w stronę mięsnych i mleczarskich gigantów, bo to sektor hodowlany odpowiada za emisje w rolnictwie w największym stopniu – mówi Anna Spurek, Green REV Institute. – To oznacza, że osoby mieszkające na obszarach wiejskich będą dalej ofiarami smrodu i chorób spowodowanych sąsiedztwem fabryk nieetycznej, nie zrównoważonej żywności. To także oznacza, że my – konsumentki i konsumentki będziemy skazane na niezdrową żywność – dodaje Morgan Janowicz, Green REV Institute.

Bezpieczeństwo żywności wg. von der Leyen – niech jedzą pestycydy

Kolejna decyzja KE wyklucza głos dla zdrowia osób konsumenckich, dla sprawiedliwości żywnościowej, głos dla zdrowia Europejczyków i Europejek.

Trudno komentować fakt, że Komisja Europejska skazuje ludzi, społeczeństwo na niebezpieczną żywność. To skandaliczna decyzja o konsekwencjach dla zdrowia publicznego, dla nas wszystkich, dla naszych bliskich – mówi M. Janowicz, REV.

Przypomnę, że mówimy o propozycji Rozporządzenia PE i Rady (UE) w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115, w którym sama Komisja stwierdza, że: Osiągnięcie bezpiecznej, trwałej, sprawiedliwej, uwzględniającej kwestie klimatyczne produkcji przystępnej cenowo żywności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, środowiska, ochrony bioróżnorodności i ekosystemów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, jest bardzo ważne dla obywateli i figuruje wśród 49 propozycji zawartych w sprawozdaniu końcowym Konferencji w sprawie przyszłości Europy, opublikowanym 9 maja 2022 r. Obywatele zwracają się również do Unii o ochronę i odnowę bioróżnorodności, krajobrazu i oceanów oraz wyeliminowanie zanieczyszczenia, a także o wprowadzenie zdecydowanych środków w celu promowania i zagwarantowania bardziej ekologicznego i ukierunkowanego na klimat rolnictwa

Zdrowie ludzi, natura, środowisko. Kilka Europejskich Inicjatyw Obywatelskich. Głos obywateli i obywatelek został po prostu odłożony na kiedyś bo Komisja Europejska zaczęła kampanię 2024 –  dodaje Anna Spurek, REV.

O kontrowersyjnych i niebezpiecznych dla zdrowia publicznego i klimatu decyzjach piszą, m.in. Politico EU, Euronews.

Green REV Institute: Komisja Europejska mówi nam – niech jedzą żywność z pestycydami, niech oddychają smrodem ferm.

To pokaz siły polityków, na czele których stoi Ursula von der Leyen wspierająca Europejską Partię Ludową, którzy absolutnie stracili kontakt z rzeczywistością obywateli i obywatelek UE, którzy walczą o zdrowie swoich bliskich i chorują z powodu chemikaliów i zanieczyszczeń.”
Źródło: Anna Spurek anna@greenrev.org