Gdzie jest Smart Villages?

Spread the love

oraz częściej wokół nas słyszymy lub możemy przeczytać określenie Smart Villages. Wypowiadają się w przestrzeniach medialnych na temat Inteligentnych miast i wiosek samorządowcy, dziennikarze i politycy. Wspominają między innymi o europejskiej strategii „Z pola na stół”. Mówią o skracaniu łańcuchów dostaw, kooperatywach czy kompanii „Kupuj lokalnie”.

W ośrodkach naukowych oraz Instytucjach takich na przykład jak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, odbywają się konferencje i prelekcje związane z tymi innowacyjnymi pomysłami i programami, dotyczącymi terenów wiejskich i podmiejskich. W wielu ośrodkach kultury organizowane są warsztaty, które budzą zainteresowanie samorządowców i lokalnych liderów.

Spotkanie interdyscyplinarnego zespołu przy Wielkowiejskim Targu w Szycach.

Sami również możemy znaleźć wiele informacji o Smart Villages w Internecie. Jednak, pomimo wielu  dostępnych źródeł informacji, nie uzyskamy dokładnej definicji co to są Inteligentne wioski. Dowiemy się jedynie o ogólnych założeniach tej inicjatywy. Na przykład wg. Google, że  – Smart Village to wieś wykorzystująca technologie cyfrowe i innowacje w codziennym życiu, w celu poprawy jakości życia, polepszenia standardu usług publicznych i lepszego wykorzystania zasobów lokalnych.

Dlaczego tak się dzieje?

Powód jest zaskakująco prosty i oczywisty. Społeczności różnią się od siebie w bardzo wielu aspektach i nie ma możliwości zaimplementowania w nich sztywnych postulatów i rozwiązań. Skuteczność takiego działania programowego, narzuconego z góry, byłaby niesatysfakcjonująco niska, z uwagi na różnice wynikające między innymi z charakteru miejsc w których żyją dane grupy osób. Takie różnice, możemy zupełnie intuicyjnie dostrzec zestawiając społeczności żyjące w regionach nadmorskich, z tymi z terenów górskich…, w związku z tym, sami musimy dla siebie znaleźć, te najbliższe „ciału” rozwiązania Smart Villages.

W ślad za tym, Idee Smart Villages wymagają odrobinę więcej zaangażowania nas samych oraz naszej uważności, w spojrzeniu na bogactwa naturalne oraz krajobrazowe poszczególnych regionów, historyczny rys powstania danych społeczeństw, kultur itp.

Przykładem takiego działania, poszukiwania i odnajdywania społecznych elementów Smart Villages, jest wspólna inicjatywa mieszkańców gminy i samorządowców – Wielkowiejski Targ w miejscowości Szyce, w gminie Wielka Wieś. Wypracowano tutaj konsensus interesów pomiędzy mieszkańcami gminy Wielka Wieś i samorządowcami. Zadziałała synergia działań wynikająca z postawy otwartości w dialogu włodarzy gminy oraz mieszkańców.

W tym nowym IV Sezonie Wielkowiejskiego Targu, który zainaugurujemy już 13 maja br., będziemy starali się odnaleźć jak najwięcej bogactw Smart Villages, które drzemią w lokalnych społecznościach gminy, ale czasem może są już trochę zapomniane.

W jaki sposób?

Zachęcając liderów 12-stu Sołectw gminy WW, do rozmów w gronie swoich lokalnych grup oraz do poszukiwania sposobów efektywniejszego wykorzystania zasobów lokalnych, polepszania standardów usług i przede wszystkim do odnajdywania metod równoważenia poziomu życia z poziomem komfortu życia w miastach.  Poszczególne efekty tych rozmów i poszukiwań, dane Sołectwa będą mogły zaprezentować na kolejnych spotkaniach targowych.

Czy się to uda?

Osobiście bardzo trzymam kciuki za ten plan, gdyż moim zdaniem, dzięki niemu będziemy mogli przeciwstawić się coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej oraz zmianom klimatycznym, które przynoszą ze sobą negatywne skutki, które utrudniają nam życie. Zachęcam wszystkich do odkrywania i chwalenia się swoimi bogactwami Smart Villages.

Janusz Bończak, koordynator Wielkowiejskiego Targu