„Krzywda zwierząt w akwakulturze” – czwarty okrągły stół organizowany przez Green REV Institute

Spread the love

Green REV Institute i Future Food 4 Climate zapraszają na okrągły stół pt. „Krzywda zwierząt w akwakulturze”, który odbędzie się 7 marca 2023 roku. Rozmowa organizowana jest w ramach realizowanego projektu „Bringing fish back to water during the elections”.

 

fot. Unsplash / Ivanna Torres

Podczas dyskusji poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące krzywdy ryb w akwakulturze. Zaproszeni goście i gościnie opowiedzą o tym, jak traktowane są zwierzęta na rybich fermach oraz o standardowych praktykach stosowanych w hodowlach. Rozmowa dotyczyć będzie także roli, jaką odgrywa nauka w budowaniu prawa, które traktuje ryby w sposób podmiotowy.

 

Katarzyna Kolbuch – Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, weganka zaangażowana w abolicjonistyczny aktywizm prozwierzęcy. Miłośniczka poezji, autorka wierszy. Interesuje się nurtem animal studies, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawień relacji między człowiekiem a innymi zwierzętami w dziełach literackich.

„Bringing fish back to water during the elections”

Dotychczas w ramach projektu „Bringing fish back to water during the elections” odbyły się 3 z 4 planowanych okrągłych stołów. Na każde spotkanie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki strony decyzyjnej, aktywistycznej i eksperckiej. Poprzez prowadzone debaty mamy na celu poszerzenie debaty publicznej i politycznej w zakresie praw i dobrostanu ryb oraz wpływu rybołówstwa i akwakultury na bioróżnorodność, zdrowie i klimat. Pierwszy z okrągłych stołów odbył się 24 października 2022 r. i dotyczył kwestii ryb jako zwierząt tzw. hodowlanych. Podczas rozmowy zapytano o pomijanie ryb w debacie publicznej, a także o propozycje nowych przepisów i instrumentów prawnych, które poprawiłyby ochronę ryb. Tematem drugiego okrągłego stołu był dobrostan ryb a klimat i bioróżnorodność. Osoby zaproszone na debatę poruszyły m.in. problem skutków przeławiania ryb, opowiedziały także o zmianach, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie ich dobrostanu oraz podkreśliły konieczność wprowadzenia do debaty publicznej tematu praw i dobrostanu ryb. Kluczową kwestię trzeciego okrągłego stołu stanowiły natomiast śledztwa na fermach ryb. Osoby zaproszone na debatę mówiły o problemach związanych ze standardami obowiązującymi na rybich fermach. Rozmawiano także na tematu ochrony ryb na poziomie Unii Europejskiej oraz konieczności wprowadzenia zmian prawnych, opartych na aktualnej wiedzy naukowej.

W dyskusji wezmą udział zaproszeni goście i gościnie:
Dr Robert Maślak – biolog, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista z zakresu zachowania i dobrostanu zwierząt nieudomowionych w niewoli. Zaangażowany w inicjatywy dotyczące ochrony przyrody, klimatu i humanitarnej ochrony zwierząt;
Mec. Karolina Kuszlewicz – adwokatka i założycielka Kancelarii specjalizującej się w ochronie praw zwierząt i przyrody. Wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, autorka książek i publikacji specjalistycznych, w tym Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt. Członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy;
Karolina Kubacka – (Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwii Spurek) – studentka 5. roku prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się prawami człowieka, ze specjalnym uwzględnieniem praw kobiet oraz prawami zwierząt. W Parlamencie Europejskim w Brukseli zajmuje się monitorowaniem procesów legislacyjnych w Komisji PE AGRI, ENVI, LIBE i FEMM;
Katarzyna Niedźwiecka (Biuro Wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej) – Asystentka Wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Absolwentka interdyscyplinarnych studiów z zakresu polityki, psychologii, prawa i ekonomii (PPLE) na Uniwersytecie w Amsterdamie ze specjalizacją w prawie europejskim i międzynarodowym. Dwukrotna członkini Rady wydziału prawa, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej;
Dorota Sumińska – z wykształcenia lekarka weterynarii, z zamiłowania obserwatorka życia na ziemi. Od kilkudziesięciu lat działa na rzecz uświadamiania ludziom podmiotowości innych gatunków;
Andrew Skowron – fotograf, aktywista. W swoich działaniach dokumentuje życie zwierząt, ich cierpienie i eksploatację. Każdego dnia szuka ujęć, które budzą empatię i wywołują ludzkie współczucie, pokazując realia życia zwierząt pozaludzkich.
Tekst Katarzyna Kolbuch

Dodatkowe informacje
Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku Green REV Institute i tłumaczone na polski język migowy. Serdecznie zapraszamy na wydarzenie już 7 marca o godz. 18:00.

O Green REV Institute

Green REV Institute działa od 2014 r. Jest operatorem koalicji Future Food 4 Climate, pierwszej koalicji, która działa rzeczniczo dla transformacji systemu żywności. W 2021 wyprodukował dokument Wegańska Warszawa, który był wyświetlany na 9 festiwalach na całym świecie. Jest organizatorem European Vegan Summit, który jako pierwsze takie wydarzenie jest platformą debaty łączącej kropki między polityką, aktywizmem, nauką, mediami i biznesem w świetle weganizmu i praw zwierząt. Obecnie prowadzi rzecznictwo dla dostępności roślinnych, wegańskich posiłków w placówkach oświatowych i działa dla wprowadzenia legislacji na poziomie UE i krajowym dla zrównoważonego systemu żywnościowego. Jest organizacją członkowską 50by40, European Vegetarian Union, Eurogroup for Animals, TAPP Coalition, Aquatic Animal Alliance, World Federation for Animals oraz PlantEurope, jedną z 10 NGO w ramach EU Platform on Animal Welfare, organizacją akredytowaną przy Programie Środowiskowym ONZ. Działa dla przyszłości, włączając młode osoby do działań systemowych.