Wegańskie posiłki na stołówkach

Spread the love
Fotografia Mariya Muschard z Pixabay

Kielce. Radny Michał Braun włącza się do działań na rzecz lokalnych polityk żywnościowych i dostępności wegańskich posiłków w publicznych placówkach oświatowych.

W dniu 26. stycznia 2023 r.,  Radny Miasta Kielce Michał Braun złożył interpelację w sprawie dostępności wegańskich posiłków w publicznych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Kielce. Jest to już 10 interpelacja złożona w ramach realizowanego przez Green REV Institute oraz koalicję Future Food 4 Climate projektu rzeczniczego dot. Lokalnych Polityk Żywnościowych.

W ramach interpelacji Radny zapytał m.in. o działania, które zostały lub zostaną podjęte przez miasto Kielce w zakresie zwiększenia dostępności do zrównoważonych, roślinnych posiłków i wypracowania miejskiej polityki żywnościowej. Z przeprowadzonym przez koalicję Future Food 4 Climate badaniu wynika, że co dziesiąta osoba uczniowska jest na diecie wegańskiej i prawie 35% ankietowanych nie spożywa lub ogranicza mięso. Jednocześnie ponad 17% osób uczniowskich czuje się dyskryminowanych ze względu na swoją dietę, co wskazuje, że polskie szkoły, mimo pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, utraty bioróżnorodności, kwestii światopoglądowych i zdrowotnych, nie odpowiada na potrzeby społeczeństwa.

Zrównoważony System Żywnościowy na poziomie UE jako narzędzie prawne do realizacji strategii Od pola do stołu

Komisja Europejska w dniu 4. stycznia wydała dokument roboczy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, gdzie zaznaczyła istotę przejścia na roślinny, zrównoważony system żywnościowy. W oparciu o najnowsze badania naukowe, przejście na dietę roślinną poprawi zdrowie Europejczyków i Europejek, zmniejszy wpływ systemu żywnościowego  na środowisko naturalne i poprawi jakość życia ludzi. Będzie mieć także bezpośredni wpływ na życie miliardów zwierząt tzw. hodowlanych (ok. 80 miliardów zwierząt lądowych oraz około biliona ryb jest hodowanych i zabijanych w ramach produkcji mięsa, nabiału i jaj rocznie).

Radny Michał Braun: “Działania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu powinniśmy wprowadzać w swoim codziennym życiu, jednak kluczowe są zmiany systemowe. Jako samorządowcy mamy obowiązek sprawiać, żeby nasze miasta krok po kroku stawały się bardziej przyjazne dla środowiska i wspierające dla wszystkich, którzy troszczą się o naszą planetę”.

Morgan Janowicz, Koordynatorka ds. Partnerstwa Green REV Institute: “Jako Green REV Institute oraz koalicja Future Food 4 Climate, ogromnie cieszy nas fakt, że coraz więcej decydentów z różnych miast  na mapie Polski widzi realną potrzebę działania na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego. Kielce to już dziesiąte miasto, w którym radni dołączają do projektu Lokalnych Polityk Żywnościowych. Coraz więcej osób decyzyjnych zauważa, że bez włączenia tematyki transformacji systemu żywnościowego do agendy politycznej i debaty publicznej nie poradzimy sobie z kryzysem klimatycznym, utratą bioróżnorodności, spadkiem jakości życia ludzi i kryzysem zdrowotnym.”
Źródło: Green REV Institute

Green REV Institute to zielony think tank, watchdog klimatyczny działający dla transformacji systemu żywności. Green REV Institute łączy kropki na mapie praw człowieka, praw zwierząt i klimatu. Założony w 2014 r. włącza dla zmiany systemowej osoby aktywistyczne, buduje współpracę i partnerstwa dla transformacji systemu żywności.

Green REV Institute to organizacja członkowska 50by40, Eurogroup for Animals, World Federation for Animals, European Vegetarian Union, Aquatic Animal Alliance, TAPP Coalition,​​ PlantEurope network, OFOP, Niech Żyją, jedna z 10 NGO w EU Platform on Animal Welfare, wspiera Plant Based Treaty.

Green REV Institute zainicjował i jest operatorem pierwszej rzeczniczej koalicji dla naprawy systemu żywności w Polsce Future Food 4 Climate  organizatorem międzynarodowego wydarzenia European Vegan Summit, producentem reportażu Wegańska Warszawa oraz Posłuchaj Wegańskich Biznesów.