Chodź ze mną Siostro – przecież WIESZ – miłość i współczucie ponad gatunkami!

Spread the love

– To wystawa/komunikat, którą jeszcze do 10.10 można oglądać na żywo w galerii Minus1.artspace w Katowicach.

Przygotowywana pomiędzy dzikimi istotami, roślinami i odczytywanymi wciąż od nowa zdaniami Biegnącej z wilkami, pomiędzy protestami kobiet i niezgodą na destrukcję otaczającej przyrody, ale za to z wiarą w (sekretny) aktywizm, praktykę głębokiej kultury i głębokiej ekologii. Wystawa ta jest jedną z kolejnych prób dodania odwagi w wypracowywaniu nowych, dobrych opowieści o świecie, do budowania wspólnoty – również tej ponadgatunkowej.

Całość została skonstruowana wokół jednego zdania zapisanego na ścianie galerii za pomocą pędzla maczanego w wilgotnej ziemi. Wszystkie znajdujące się tam obiekty / rysunki dopełniają jego przekaz. Pracom towarzyszy niewielki zbiór pojęć, cytatów zebrany w formie appendixu. Dla tych osób, które nie mogą dotrzeć na miejsce, „zostawiam” ją tutaj – w formie fotografii i tekstu. Tak aby wypowiedziane raz zaproszenie mogło trwać dalej…

APPENDIX

→ „Dzika Kobieta jest twoja, bo należy do wszystkich kobiet. By ją odnaleźć, kobiety muszą powrócić do instynktów, do swej najgłębszej wiedzy. Więc wyruszajmy w podróż i sięgajmy pamięcią wstecz, do naszej pierwotnej duszy. Śpiewajmy, by jej kości obrosły ciałem. Zrzućmy wszystkie fałszywe okrycia, któreśmy otrzymały. Załóżmy autentyczny płaszcz naszych potężnych instynktów i wiedzy. (…)

Powróćmy, dzikie i wyzwolone, ze skowytem, śmiechem i śpiewem, do Tej Jedynej, która nas kocha. (…) Bez nas Dzika Kobieta umiera. Bez Dzikiej Kobiety umieramy my. Para Vida, dla prawdziwie pełnego życia obie muszą żyć.” (1)

→ WIEDŹMA

‘ta, która wie’. Nazwa utworzona przyrostkiem *-ьma (od prasłowiańskiego czasownika *věděti ‘wiedzieć’). (2)

→ Dziewanna

słowiańska bogini dzikiej przyrody /prasłowiańskie divьjьznaczy dziki, zarówno w odniesieniu do lasu (por. łacińskie silvestris – leśny, dziki), jak i do zwierząt w nim żyjących (łac. fera – dzikie zwierzę, ferus – dziki)/ (3)

→ dziewanna (verbascum)

roślina porastająca wzgórza, zarośla, nieużytki, skraje lasów, tereny „dzikie”. Wspomaga leczenie chorób górnych dróg oddechowych i dróg żółciowych. Stosuje się ją także przy zaburzeniach miesiączkowania.

→ „Kiedy kobiety nie mówią głośno, cichnie głos Dzikiej Kobiety, cichnie natura i świat przyrody. Nie słychać już wilków, niedźwiedzi, drapieżnych ptaków. Nie słychać śpiewu, tańca i tworzenia. Cichnie miłość, chęć naprawiania świata, harmonia z naturą. Światu brakuje świeżego powietrza i wody, a także głosów świadomości.” (4)

→ REWOLUCJA JEST KOBIETĄ (5)

→ SEKRETNY AKTYWIZM

więcej informacji na https://michalinawklasik.com

——————————————————————————-

(1) – Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami, s.31-32.

(2) – Wiesław Boryś, Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, s.692.

(3) – Wojciech „Lutygozd” Wochna, Dziewanna-Dziwina – bogini dzikiej przyrody, „Dzikie Życie” nr 10/268, 2016.

(4) – Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami, s.267-268.

(5) – Jedno z haseł Strajku Kobiet, 2020.

Źródło: MICHALINA W. KLASIK – artystka sztuk wizualnych i (sekretna) aktywistka. Pracuje z obrazem, obiektem, tekstem. W swoich poszukiwaniach kieruje się ideą dekolonizacji przyrody. Od kilku lat zajmuje się autorskim projektem The Secret Activism, do którego należą wszystkie jej ostatnie realizacje. Absolwentka ASP w Katowicach. Doktora sztuk pięknych. Współpracuje z artystami\kami, aktywistami\kami z różnych stron świata, skupionymi wokół problematyki głębokiej ekologii.

michalinawklasik.com

https://climateplateau.art/Michalina-W-Klasik-1

 

Prosimy – Wesprzyj Istotę