Powiedz Komisji Europejskiej TAK dla Naprawy Systemu Żywności!

Spread the love

Szansa na legislację unijną dla Zrównoważonego Systemu Żywnościowego

By wdrożyć ambicje strategii Od pola do stołu #EUFarm2Fork Komisja Europejska musi opracować ramy prawne dla zrównoważonego systemu żywnościowego #SustainableFoodSystem. Dzięki konsultacjom publicznym, mamy możliwość realnie wpłynąć na tę zmianę.

Źródło: Canva

#SustainableFoodSystem to szansa na naprawę obecnego systemu produkcji żywności, który niszczy klimat, bioróżnorodność, zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt tzw. hodowlanych.

Obecny system żywności jest nieefektywny, niezrównoważony i po prostu działa na szkodę. Dlatego #SustainableFoodSystem to realna propozycja legislacji, której dzisiaj jeszcze nie ma, ale jaka ma powstać do 2023 roku w ramach Zielonego Ładu. Ma ona potencjał do wprowadzenia konkretnych zapisów, które spowodują, że na producentów, producentki sektora przemysłowego oraz decydentów, decydentki w instytucjach publicznych nałożone zostaną konkretne obowiązki w zakresie oznakowania produktów, zamówień publicznych i monitoringu europejskiego systemu żywnościowego. To szczególnie ważne z perspektywy, że zmian systemowych prawo ma moc naprawiania rzeczywistości. Zatem to my, jako obywatele i obywatelki, reprezentujący organizacje sektora społecznego, musimy sami i same o nie zawalczyć.

Obecnie, gdy Komisja Europejska nie posiada legislacji, które umożliwiają wprowadzenie postulatów Od pola do stołu na poziomie unijnym i krajowym, cała odpowiedzialność zrównoważonych wyborów żywnościowych spoczywa na osobach konsumenckich. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Unia Europejska aspiruje do roli liderki dialogu o polityce zrównoważonego systemu żywnościowego na świecie i musi wprowadzić konkretne regulacje dla przemysłu, który dzisiaj zanieczyszcza i dla decydentów i decydentek . Ten projekt jest odpowiedzią na palącą potrzebę wprowadzenia przepisów związanych z żywnością zrównoważoną, etyczną i zdrową, a Ty jako obywatel, obywatelka, przedstawiciel organizacji pozarządowej, samorządu, świadomy obecnych wyzwań związanych z katastrofą klimatyczną i koniecznością wprowadzania realnych zmian systemowych, możesz mieć w jego tworzeniu swój nieoceniony udział.

Źródło: Canva

Kiedy?

Tylko do północy w czwartek 21. lipca możesz wziąć udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej dot. zrównoważonego systemu żywnościowego. Koalicja Future Food 4 Climate zainicjowana przez Green REV Institute, Akcja Demokracja opracowały proponowany zestaw odpowiedzi do tych konsultacji, który realnie uwzględnia bezpieczeństwo żywieniowe i jednoznacznie podkreśla konieczność odejścia od systemu żywnościowego opartego na produkcji zwierzęcej. Kwestionariusz wypełnić mogą zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje społeczne. Przygotowany został poradnik najskuteczniejszego wypełnienia ankiety, który w formie linku do dokumentu znaleźć można znaleźć tutaj. Przypominamy, że termin wypełnienia kwestionariusza upływa 21. lipca o godzinie 24:00 (CET), a więc apelujemy o jak najszybsze uzupełnienie ankiety i pokazanie, że o systemie żywnościowym można, a nawet trzeba mówić inaczej.

 

Głos dla #SustainableFoodSystem, Sprawiedliwego i Zrównoważonego Systemu Żywnościowego

 

W ramach konsultacji #HaveYourSay jako organizacje sektora społecznego, ale i same obywatelki i obywatele mamy możliwość zabrania potrzebnego głosu w sprawie przyszłego, planowanego przez Komisję Europejską zrównoważonego systemu żywnościowego. Wysyłając konsultacje możemy jednoznacznie przekazać Komisji Europejskiej nasze stanowisko na temat konieczności naprawy obecnego, zdominowanego przez przemysł zwierzęcy, systemu żywnościowego na zielone rolnictwo. Wszyscy i wszystkie musimy wyrazić swoją opinię, jeśli chcemy, by Komisja Europejska ukształtowała i wypracowała konkretne ramy prawne strategii Od pola do stołu i zdjęła z barków osób konsumenckich odpowiedzialność za zrównoważone wybory żywnościowe, czyli takie, które powinny być odpowiedzią na katastrofę klimatyczną, etyczną i zdrowotną; największe wyzwania XXI wieku.

Źródło: Canva

Wszystkie osoby, które chcą mieć wpływ na politykę systemu żywnościowego, i które zdają sobie sprawę, że tak często wspominane w politycznej debacie paliwa kopalne to nie jedyny czynnik, który prowadzi do katastrofy klimatycznej, powinny wziąć udział w tych konsultacjach. Takie wypowiedzi stanowią jednoznaczny sygnał dla Komisji Europejskiej, że my, obywatele, obywatelki, przedstawiciele i przedstawicielki środowiska organizacji społecznych widzimy, że katastrofa etyczna, klimatyczna i zdrowotna jest nam serwowana na talerzu, a obecny system żywnościowy zwyczajnie zbankrutował. To okazja do wyraźnego powiedzenia, że by móc naprawić ten system, musimy mieć do tego narzędzia.

Uzupełnianie konsultacji trwa kilkanaście minut, a w kontekście przyszłych procesów legislacyjnych na poziomie unijnym i co za tym idzie na płaszczyźnie krajowej jest kluczowe dla zmiany systemu żywnościowego.

Musimy zrozumieć, że to już nie czas, by indywidualne i sektorowe działania mogły w pełni zapewnić spójności polityki na szczeblu unijnym i krajowym, uwzględnić zrównoważonego rozwoju we wszystkich politykach związanych z żywnością ani zwiększyć odporności systemów żywnościowych. KE musi stworzyć nowe, skonsultowane ze społeczeństwem i solidne podstawy dla przyszłej polityki żywnościowej poprzez wprowadzenie celów i zasad zrównoważonego rozwoju na podstawie zintegrowanego podejścia do systemu żywnościowego.

Źródło: Canva

Anna Spurek. COO Green REV Institute: “ Wspólnie z organizacjami z Europy apelujemy o wzięcie udziału w konsultacjach. Czas na obarczanie konsumentów i konsumentek odpowiedzialnością za katastrofę klimatyczną, etyczną i zdrowotną na talerzu się skończył. Zmiana musi być dokonana systemowo. To bardzo ważny krok i decydenci z Brukseli muszą zobaczyć determinację społeczeństwa obywatelskiego. Obecny system żywności zbankrutował społecznie, etycznie i środowiskowo. Czas na zmianę na talerzu”

Organizacja Green REV Institute

Green REV Institute to pierwszy w Polsce think-tank mówiący wprost o konieczności przekształcenia systemu żywnościowego na bardziej zrównoważony, tzn. oparty na produkcji roślinnej. Obecnie REV tworzy i rozwija koalicję rzeczniczą Future Food 4 Climate dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących działać systemowo. Zrzeszamy organizacje z całej Polski i z Ukrainy, które łączą kropki na mapie bezpieczeństwa żywności, zmian klimatycznych i systemu żywienia. Obserwując praktyki polskich władz czujemy się szczególnie zobowiązani do działań na rzecz zaangażowania organizacji społecznych w kwestię ochrony praw zwierząt, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i poprawie zdrowia Polek i Polaków.

Źródło: Green REV Institute
Informacji udziela: Ewelina Łobodziec, Project Coordinator ewelina@greenrev.org