Złap deszcz

Spread the love
Antonio López

W związku z dużym zainteresowaniem gminnym programem „Złap deszcz” podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu naszego programu. Od tej pory będzie możliwość wyboru rodzaju wsparcia do zwiększenia lokalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Wsparcie udzielane będzie w formie:

1. Dotacji do realizacji inwestycji – analogicznie jak do tej pory,
2. Użyczenia małego zbiornika, podpinanego pod rynnę – nieodpłatnie.
Nabór wniosków do nowej, rozszerzonej wersji programu “Złap deszcz” rozpocznie się w środę, 1 czerwca 2022 r., o godzinie 7:30. Wypełniony wniosek można zarówno złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, wysłać listownie lub złożyć poprzez system ePUAP.