Donaldzie Tusku: Antypis to za mało. Żądamy zielonej transformacji.

Spread the love

List otwary ponad 60 organizacji.

Pełna treść Listu Otwartego

“(…) wzywamy władze partii EPP oraz EPP Group in the EP do podjęcia wszelkich działań, które mają na celu wsparcie zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności oraz jednoznacznego stanowiska w sprawie transformacji systemu żywności i rolnictwa dla bioróżnorodności, środowiska, praw człowieka, praw zwierząt.” Pisze w liście otwartym ponad 60 organizacji społeczeństwa obywatelskiego do Donalda Tuska i Manfreda Webbera, Przewodniczących Europejskiej Partii Ludowej i jej grupy w Parlamencie Europejskim.

Po wybuchu wojny w Ukrainie wiele tematów zeszło na plan dalszy. Podobnie stało się z polityką klimatyczną. Czołowi politycy i decydentki na poziomie krajowym i unijnym zaczęli powracać do narracji o wolniejszym tempie transformacji systemów energetycznego i żywności. Wiceprzewodniczący KE ds. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział, że należy rozważyć węgiel jako paliwo przejściowe. Do debaty weszło także wykorzystanie nieprzeznaczonych dotychczas pod rolnictwo upraw.

W obliczu kryzysu widać wyraźnie, że zielona, etyczna i sprawiedliwa transformacja jest nieuchronna, a od jej tempa zależeć będzie przyszłość życia ludzi. W marcu kilkadziesiąt osób ze świata nauki i 66 organizacji z całego świata wezwało Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej do przyspieszenia tempa redukcji emisji do 65% w 2030 roku. Raport został wręczony Fransowi Timmermansowi przez Morgan Janowicz z Green REV Institute.

Największą frakcją w Parlamencie Europejskim jest Europejska Partia Ludowa. Jest ona najistotniejszą grupą polityczną, także w kwestii polityki klimatycznej Wspólnoty. Ponad 60 organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowało List Otwarty do Przewodniczących Europejskiej Partii Ludowej i jej grupy w Parlamencie Europejskim Donalda Tuska i Manfreda Webbera. Ten pierwszy mając także przełożenie na stan debaty publicznej w Polsce pełni niezwykle odpowiedzialną rolę w kształtowaniu dyskursu wokół sprawiedliwej, zielonej i etycznej transformacji.

“Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje pojawiające się na oficjalnych profilach frakcji EPP wskazujące na konieczność odłożenia/postponing prac legislacyjnych i tym samym odłożenia na potem transformacji systemu żywności. Podobnie jak w przypadku paliw kopalnych każde opóźnienie albo/i ograniczanie reform nieefektywnego, opartego o produkcję zwierzęcą systemu żywności powoduje nieodwracalne szkody dla bioróżnorodności, ekosystemów, ludzi i zwierząt.” – czytamy w Liście

Według dostępnych danych naukowych aż 70% wody wykorzystywanej przez ludzi pochłania rolnictwo. Tylko 22% jest wykorzystywane przez przemysł, a 8% do celów domowych. Przy produkcji z wykorzystaniem zwierząt trudno zatem mówić o poszanowaniu środowiska czy zrównoważonym systemie żywności. Ponad 70% pól w Unii Europejskiej przeznaczane jest pod produkcję zwierzęcą i wypas zwierząt, a ponad 18% wszystkich emisji gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa. Zgodnie z niedawnym Raportem NIK spożywanie mięsa przez dzieci i dorosłych może powodować problemy zdrowotne, w tym rozwój nowotworów.

“Ostatni raport IPCC wyraźnie wskazuje, że pogłębiający się kryzys klimatyczny będzie mieć krytyczne znaczenie dla całego systemu produkcji żywności. Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak dłuższe i bardziej intensywne fale upałów, susze i powodzie pogorszą w dalszym ciągu bezpieczeństwo żywnościowe i sprawią, że żywność stanie się jeszcze mniej dostępna. Jednocześnie raport wyraźnie wskazuje, że niezrównoważone rolnictwo przyczynia się do pogłębiania wzajemnie powiązanych problemów globalnych.”

Inicjatorem Listu był Green REV Institute, think tank rzeczniczy walczący o sprawiedliwą, zieloną i etyczną transformację systemu żywności, realizację zapisów Strategii od pola do stołu i Europejskiego Zielonego Ładu. List wsparło kilkadziesiąt organizacji skupionych w ramach Koalicji Future Food 4 Climate zrzeszającej prawie 40 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych.
Źródło: Green REV Institute

Pełna treść Listu Otwartego