𝐇𝐎𝐑𝐘𝐙𝐎𝐍𝐓𝐘 𝐑Ó𝐖𝐍𝐎Ś𝐂𝐈

Spread the love

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” wraz „Kulturą wykluczenia?” od 9 marca rozpoczyna drugą edycję „𝐇𝐨𝐫𝐲𝐳𝐨𝐧𝐭ó𝐰 𝐫ó𝐰𝐧𝐨ś𝐜𝐢”. To seria otwartych, bezpłatnych wykładów i webinarów antydyskryminacyjnych, propagujących postawy dialogiczne, piętnujących język nienawiści, uczących języka dobrej mowy, wskazywania dobrych praktyk rozumienia różnorodności życia społecznego. Zaproszeni goście to specjaliści, dziennikarze, prawnicy, wykładowcy, publicyści, filozofowie i działacze.
𝐏𝐞ł𝐧𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐩𝐨𝐧𝐢ż𝐞𝐣.

„Horyzonty równości” zrodziły się inicjatywy dr hab. Prof. UJ Joanny Hańderek po organizowanym w Dworku wykładzie „Wykluczenia” w ramach popularnonaukowego cyklu „Horyzonty”.

Podczas spotkań i wykładów specjalistów z różnych dziedzin pokazujemy jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia drugiego człowieka, oraz analizować sytuacje
i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają wskazywać w jaki sposób i kiedy, nawet nieświadomie, stosujemy język nienawiści, symbole, oraz gesty o przemocowym charakterze.

Celem „Horyzontów równości” jest także uświadomienie i uwrażliwienie nie tylko na język, ale również postawy jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz rozpropagowanie postawy dialogicznej oraz otwartej na drugiego człowieka. Będziemy chcieli wypracowywać w uczestnikach potrzebę zrozumienia drugiego, oraz zaakceptowania i doceniania różnorodności społecznego życia.

***
Spotkania będą realizowane w formie webinarów, spotkań na żywo czy warsztatów, także hybrydowo. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Organizatorzy: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, „Kultura Wykluczenia?” Joanna Hańderek
Partnerzy: Centrum Praw Kobiet
Patronat medialny: @Istota, @Krakow.pl @Gazeta Wyborcza

***

𝐇𝐎𝐑𝐘𝐙𝐎𝐍𝐓𝐘 𝐑Ó𝐖𝐍𝐎Ś𝐂𝐈 / 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌:
𝟎𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐𝐫. – 𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐫. / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎

𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐊𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞𝐣” – 𝐌𝐚ł𝐠𝐨𝐫𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐅𝐮𝐬𝐳𝐚𝐫𝐚

Polska prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa. Profesor nauk humanistycznych, w latach 2014–2015 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania.

Wykład prof. Małgorzaty Fuszary dotyczący realnych problemów kobiet w przestrzeni publicznej. Współcześnie mamy już całkiem spory zasób narzędzi świadczących o tym, że prawa kobiet stały się ważnym elementem współczesnej kultury – kwoty, parytety, programy partii, deklaracje i konwencje. A jednak wciąż jest mało kobiet zarówno na stanowiskach kierowniczych jak i w polityce. Dlaczego? Na te kwestie będzie starała się odpowiedzieć Prof. Małgorzata Fuszara – Jaka jest realna sytuacja kobiet w życiu społecznym? co je blokuje? co nie jest dla nich korzystne? czy mają realne wsparcie? a może to wszystko jest jedynie na papierze?
𝟐𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐖𝐲𝐤𝐥𝐮𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐳𝐞 𝐰𝐳𝐠𝐥ę𝐝𝐮 𝐧𝐚 𝐩ł𝐞ć”- 𝐑𝐞𝐦𝐢𝐠𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐑𝐲𝐳𝐢ń𝐬𝐤𝐢

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Sorbonie. Doktor habilitowany (2012 – rozprawa o francuskim feminizmie). Obecnie profesor akademicki, stypendysta m.in. rządu francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy, należy do rady Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością przy Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się feminizmem oraz teoriami gender i queer, tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę. Za reportaż Foucalt w Warszawie (Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2017) otrzymał nominację do Nagrody Literackiej „Nike” 2018. Autor między innymi książek „Moje życie jest moje” „Akcja hiacynt”.

𝟑𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵 „𝐃𝐨𝐦 𝐄𝐐, 𝐝𝐥𝐚𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐤𝐥𝐮𝐜𝐳𝐚ć?”- 𝐃𝐚𝐰𝐢𝐝 𝐖𝐨𝐣𝐭𝐲𝐜𝐳𝐤𝐚

Współzałożyciel stowarzyszenia DOM EQ, organizował Tatuaże Równości, czy kampanię Wspieram Miłość, fundraiser. W wolnych chwilach gotuje i karmi innych, podróżuje, najchętniej ze swoim psem oraz po cichu planuje jak zmienić świat na bardziej tęczowy.

𝟔 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 / 𝐠.𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐏𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐤𝐥𝐮𝐳𝐣𝐢” – 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐞𝐜𝐤𝐚

Prof. dr hab. Sztuk Plastycznych, była dziekan wydziału wnętrz, inicjatorka projektów multidyscyplinarnych i współpracy uczelni z otoczeniem naukowym, biznesowym i społeczno-kulturalnym m.in. Miasta Krakowa, UJ, AGH, PK, MOS.

𝟏𝟑 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 / 𝐠.𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐤𝐭𝐲 ś𝐰𝐢𝐞𝐜𝐤𝐨ś𝐜𝐢” – 𝐃𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐂𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥

Wydawca, dziennikarz i publicysta, Pracował m.in. w dziale współpracy międzynarodowej w agencji Interpress i w działach społecznych, politycznych i parlamentarnych w PAP.

𝟐𝟕 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐒𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐞𝐝𝐥𝐢𝐰𝐨ść 𝐬𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐣𝐚𝐤𝐨 𝐜𝐞𝐜𝐡𝐚 ż𝐲𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐮𝐭𝐨𝐩𝐢𝐢” – 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐥𝐢𝐬

Kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej. Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne UJ w kadencji 2019-2022. Pierwsza kobieta Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ dwóch kadencji: 2006-2008 i 2008-2012. Prorektor ds. rozwoju UJ w kadencji 2012-2016. Autorka 60 artykułów, 3 monografii i 3 książek współautorskich. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (sekcja antropologii społecznej) i Komitetu Socjologii PAN. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2009).

𝟒 𝐦𝐚𝐣𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐑𝐨𝐝𝐳𝐚𝐣𝐞 𝐖𝐲𝐤𝐥𝐮𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚” – 𝐌𝐚𝐠𝐝𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 Ś𝐫𝐨𝐝𝐚

Polska filozofka specjalizująca się w etyce, publicystka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor na Uniwersytecie Warszawskim, feministka, w latach 2004–2005 pełnomocniczka rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą. Autorka wielu książek i artykułów z zakresu historii idei, filozofii współczesnej, etyki teoretycznej i stosowanej, filozofii politycznej oraz gender studies. W rządzie Marka Belki pełniła funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

𝟏𝟏 𝐦𝐚𝐣𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐃𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐤𝐮𝐜𝐡𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐢” – 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐦𝐚𝐫𝐳

Polska ekolożka, dr hab. nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

𝟏𝟖 𝐦𝐚𝐣𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵 „𝐅𝐢𝐥𝐨𝐳𝐨𝐟𝐢𝐚 𝐰𝐞𝐠𝐚ń𝐬𝐤𝐚” – 𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐇𝐚ń𝐝𝐞𝐫𝐞𝐤

Dr hab., prof. UJ, wykładowczyni w Instytucie Filozofii UJ. Zajmuje się: filozofią kultury i filozofią współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem postkolonializmu, globalizacji, gender, multikulturalizmu, ekoetyki oraz globalnej sprawiedliwości i różnych form wykluczenia.

Autorka książek „Filozofia wegańska”, Metamorfozy i muzea, Czas i spotkanie”. Współredaktorka kwartalnika „Racje”, członkini Towarzystwa Humanistycznego, Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu, Kongresu Świeckości, członkini rady głównej Kongresu Kobiet. Wolontariuszka Centrum Praw Kobiet. Felietonistka portalu KOD i portalu „Istota.info”. Prowadzi projekt społeczno-naukowy „Kultura wykluczenia?”. Razem z Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” oprócz „Horyzontów równości” organizuje „Festiwal równości”. Współtworzy „Manifest Wegański”.

𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐣𝐚 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
🔵„𝐏𝐫𝐚𝐰𝐚 𝐜𝐳ł𝐨𝐰𝐢𝐞𝐤𝐚” – 𝐀𝐝𝐚𝐦 𝐁𝐨𝐝𝐧𝐚𝐫

Polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2015–2021 rzecznik praw obywatelskich, profesor uczelni a od 2021 dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS.

Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

***
Podsumowaniem cyklu będzie wrześniowa, trzecia już edycja 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐰𝐚𝐥𝐮 𝐑ó𝐰𝐧𝐨ś𝐜𝐢, podczas którego odbędzie się szereg spotkań i paneli poświęconych różnego rodzaju formom inkluzji. O tym wydarzeniu będziemy informować szczegółowo w późniejszym terminie.