Transport zwierząt: systematyczne uchybienia

Spread the love
Tilly Metz, przewodnicząca komisji śledczej Parlamentu ds. ochrony zwierząt podczas transportu.

Nieprzestrzeganie przepisów o transporcie zwierząt zagraża ich dobrostanowi i jest niesprawiedliwe dla rolników, mówi Tilly Metz, przewodnicząca komisji śledczej Parlamentu w tej sprawie.

Parlament powołał komisję śledczą ds. ochrony zwierząt podczas transportu, aby ocenić sytuację w całej Europie po przegłosowaniu rezolucji wzywającej do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w tym zakresie. W grudniu 2021 roku komisja przyjęła swoje sprawozdanie końcowe, a cały Parlament przegłosował je na sesji plenarnej w styczniu tego roku.

Przewodnicząca komisji, Tilly Metz (Zieloni/WSE, Luksemburg), powiedziała: „Ważne jest, aby zapewnić ten sam poziom ochrony zwierząt w trakcie całej podróży, tak jak istotne jest, aby przewoźnicy i kierowcy musieli przestrzegać jednego zbioru przepisów w transporcie transgranicznym”.

W jaki sposób Parlament chce poprawić warunki transportu zwierząt?

Komisja stwierdziła, że występują systematyczne uchybienia w egzekwowaniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu i przedstawiła zalecenia zmian przepisów, co ma nastąpić w 2023 roku.

Komisja wezwała do skrócenia czasu przewozów, a konkretnie do ośmiu godzin do uboju i do czterech godzin w przypadku zwierząt hodowanych w celu produkcji mleka, jaj lub rozmnażania. Chcą także lepszej ochrony młodych i ciężarnych zwierząt – zwierzęta nieodsadzone od matek nie powinny być przewożone przed ukończeniem piątego tygodnia życia (zamiast 10 dni jak obecnie), a limit dla transportu zwierząt ciężarnych powinien wynosić dwie trzecie ciąży (obecnie 90%).

W kwestii transportu poza UE, parlamentarna komisja chce, aby eksport żywych zwierząt był ograniczony do krajów gwarantujących podobne do UE standardy dobrostanu zwierząt i przestrzegających je.

„Kolejnym ważnym zadaniem jest zapewnienie konsumentom UE dokładnych informacji o produktach zwierzęcych, które kupują, ponieważ daje im to możliwość wyboru najwyższych standardów dobrostanu zwierząt” powiedziała eurodeputowana Metz.

 

Która polityka UE w zakresie transportu zwierząt wymaga zmian?

„UE musi poprawić i uzupełnić swoje przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, aby zapewnić, że każde zwierzę korzysta z tego samego poziomu ochrony, niezależnie od tego, gdzie się urodziło, było hodowane lub ubite” powiedziała eurodeputowana.

„Potrzebujemy bardziej ujednoliconych przepisów, nadzoru i sankcji” dodała europosłanka, podkreślając, że rolą UE jest ‘zapewnienie równych szans rolnikom i przewoźnikom’. W sprawozdaniu komisja zaleca centralizację niektórych kluczowych aspektów na szczeblu UE, takich jak ustanowienie kryteriów homologacji pojazdów i statków. Rolnicy otrzymują wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej, ale zdaniem eurodeputowanej, potrzebne są ‘konkretne rozwiązania’, aby poprawić dobrostan zwierząt.

Według europosłanki, potrzebne są nowe narzędzia dla wsparcia „małych struktur lokalnych, a także rozwiązania w zakresie ubojni mobilnych i w gospodarstwach”, które mogłyby pomóc w zmniejszeniu liczby stresujących podróży do ubojni.

Eksport żywych zwierząt do krajów spoza UE również wymaga zharmonizowanych przepisów, ponieważ zwierzęta z niektórych państw członkowskich są przewożone poza granice UE, a „w obecnym systemie bardzo trudno jest egzekwować” standardy dotyczące ich dobrostanu.

 

Jakie byłyby z tego korzyści?

Według eurodeputowanej Metz, parlamentarna komisja „nigdy by nie powstała, gdyby nie nieustający nacisk ze strony społeczeństwa obywatelskiego, zaniepokojonych obywateli, którzy mają dość czytania o transporcie zwierząt w wiadomościach”. Dla niej „było bardzo jasne, że znaczna większość obywateli chce szybkiej poprawy sytuacji”.

Inicjatywy obywatelskie, takie jak End the Cage Age, miały wpływ na pracę komisji i „te żądania obywateli zostały uwzględnione najlepiej, jak to możliwe”, chociaż europosłanka przyznaje, że „nadal istnieje możliwość poprawy zaleceń”.

Eurodeputowana uważa, że „dla wielu obywateli głównym motywem domagania się zaostrzenia przepisów i zwiększenia sankcji są względy etyczne, pragnienie uniknięcia lub przynajmniej zmniejszenia cierpienia zwierząt. Tak więc dla nich każda poprawa byłaby zyskiem samym w sobie, w dodatku do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska”.

Sprawozdanie nie dotyczy jednak tylko obywateli, ponieważ rolnicy również skorzystaliby na bardziej sprawiedliwym i przejrzystym systemie, który „nagradzałby systemy o wysokim poziomie dobrostanu zwierząt hojnym wsparciem publicznym”.

„Wielu rolników ubolewa nad brakiem przejrzystości i kontroli w obecnym systemie; większość z nich troszczy się o zwierzęta hodowane lub urodzone w ich gospodarstwie, ale często nie wiedzą, jaki los czeka je po sprzedaży.”
Źródło: © Unia Europejska, [2022] – PE”  Dot.: 20211215STO19501

Twórz Istotę z nami!