Zlewnia rzeki Prądnk

Spread the love

Za nami konferencja prasowa mająca na celu podsumowanie trwających konsultacji społecznych dotyczących zlewni rzeki Prądnik.

Jak informują Wody Polskie – “Lokalizacja zbiornika w Prądniku Korzkiewskim została zastąpiona planami działań, w ramach Programu LIFE, ograniczającymi spływ powierzchniowy, zwiększenie bioróżnorodności i ochronę lokalnego krajobrazu”.

Tym samym z dumą informujemy, że inicjatywa mieszkańców #Ocaldolinęprądnika oraz działania lokalnego samorządu spotkały się ze zrozumieniem i odstąpiono od pierwotnie proponowanego zbiornika przeciwpowodziowego w Prądniku Korzkiewskim. Do realizacji trafi, zaproponowane przez naszą gminę, opracowanie alternatywne, 5 zbiorników naturalnych, w górnym biegu rzeki Prądnik.

To kompleksowe rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć przed podtopieniami mieszkańców 4 gmin (Sułoszowa, Skała, Wielka Wieś, Zielonki), a jednocześnie zbiorniki te zostaną ulokowane w terenach niezabudowanych, chroniąc tym samym gospodarstwa domowe oraz cenne przyrodniczo tereny – podsumowuje Wójt Gmina Wielka Wieś Krzysztof Wołos.

W konferencji uczestniczyli:
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk
Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj
Prezes RZGW Małgorzata Sikora
Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała
Wójt Gminy Sułoszowa – Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta Gminy Zielonki Arnold Kuźniarski

Źródło: Gmina Wielka Wieś