Bezpieczne schronienie dla kobiet zmuszonych do opuszczenia domu z powodu przemocy

Spread the love

Centrum Praw Kobiet w Krakowie otwiera bezpieczne schronienie dla kobiet zmuszonych do opuszczenia domu z powodu przemocy Krakowski oddział Centrum Praw Kobiet poszerza swoją ofertę pomocową o schronisko dla kobiet i ich dzieci uciekających przed przemocą domową, będących w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Otwarty rok temu oddział CPK w Krakowie oferuje bezpieczne schronienie kobietom i ich dzieciom doznającym przemocy. W schronisku KOS (Krakowski Ośrodek Siostrzeństwa) będą mogły one zamieszkać i uzyskać wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne, by w spokoju ułożyć sobie życie na nowo, odzyskać sprawczość i utraconą niezależność. Kobiety podejmujące decyzję o opuszczeniu sprawcy przemocy, a w konsekwencji domu znajdują się w sytuacji trudnej, a często także niebezpiecznej. Sprawca przemocy wiedząc, że jego ofiara stara się odzyskać  samodzielność może zachowywać się jeszcze bardziej agresywnie i stanowić poważne zagrożenie dla jej życia i zdrowia. Jeszcze zanim zaczęłyśmy oficjalnie działać już zgłosiła się do nas pobita kobieta, która uciekła przed mężem z domu. Wtedy dopiero kończyłyśmy remontować nasze biuro i jeszcze nie myślałyśmy o schronisku, dziś możemy już taką panią przyjąć i zaoferować kompleksową pomoc. To zdarzenie pokazuje jak bardzo takie specjalistyczne placówki są potrzebne i poszukiwane przez kobiety – mówi Natalia Kućma, dyrektorka krakowskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet. Schronisko, jak i cały oddział krakowski powstały dzięki wsparciu finansowemu Z Zurich Foundation, a także innych lokalnych firm, fundacji i indywidualnych darczyńców. Wspólny cel zjednoczył dookoła nas wielu wspaniałomyślnych ludzi, którzy wspomogli nas finansowo, ofiarowując przedmioty na wyposażenie lub pomagając w pracach fizycznych – cieszy się Natalia Kućma – jesteśmy za to niezmiernie wdzięczne. Firma Witek Home wyposażyła kompletnie jeden z naszych pokoi, organizacja IWAK nieustannie dowozi nam przedmioty podarowane przez swoje członkinie, NoA Ignite Poland (dawne Making Waves) przekazało nam darowiznę i planujemy razem kolejne działania. A przede wszystkim wolontariuszki i wolontariusze z firmy Zurich jak tylko mają wolną chwilę wpadają, by coś posprzątać czy skręcić meble. Zawsze możemy też liczyć na Janusza Bończaka redaktora Istoty, a także indywidualne darczyńczynie jak Karolina Sas czy Anna Szmagier. Zapewnienie bezpieczeństwa i kompleksowego wsparcia naszym klientkom to fundamentalne założenia naszej pracy. Bezpieczne schronienie prowadzone przez oddział Centrum Praw Kobiet w Krakowie to realna możliwość pomocy kobietom i dzieciom w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dzięki naszej wieloletniej pracy wiemy dobrze, że właśnie w momencie, gdy kobieta decyduje się odejść od przemocowego partnera jest najbardziej narażona na eskalację przemocy. Takie sytuacje mogą skończyć się nawet utratą życia, a tworząc bezpieczne schronienie chcemy takim sytuacjom zapobiegać – dodaje Urszula Nowakowska, założycielka i prezeska fundacji Centrum Praw Kobiet.

Dla bezpieczeństwa kobiet przebywających w schronisku adres placówki pozostanie utajniony. Osoby potrzebujące skorzystać z naszego wsparcia zachęcamy do kontaktu (tel: 780 079 988, e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl).
Informacja prasowa CPK, 21.06.2021