„Denializm klimatyczny jako wykluczenie istot żyjących”

Spread the love

20.05.2021 / Wyjątkowo g. 18.30
Marcin Urbaniak, aktywista, filozof, popularyzator ekologicznej wiedzy przedstawi nam skutki naszego wypierania zmian klimatycznych, jako proces negatywny etycznie, zagrażający planecie i życiu. Podczas spotkania zostaną ukazane podstawowe problemy zmian klimatycznych i możliwości jakie leżą w zakresie każdego z nas by przeciwdziałać katastrofie klimatycznej.

Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.
https://www.facebook.com/events/1212010285907354