Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie został partnerem Wielko Wiejskich Targów

Spread the love
Z przyjemnością informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie został partnerem wydarzenia.
KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
Podczas Targów Wielkowiejskich, będziemy przedstawiali ofertę dla lokalnych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów integracyjnych wspierających osoby z niepełnosprawnością w aktywności społecznej oraz w zamiarze podjęciu zatrudnienia
Chcemy przybliżyć istotę ekonomii społecznej oraz zaprezentować mieszkańcom Gminy Wielka Wieś ofertę produktów i usług lokalnych, zaznaczając ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększając świadomość konsumencką oraz potencjalnych odbiorców, na temat posiadanej przez nich oferty. Zarówno tej handlowo-usługowej jak i ważnych społecznie działań – promując ideę społecznie odpowiedzialnych zakupów.
Swoje działania kierujemy na obszarze Krakowa i Korony Północnego Krakowa do przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, tj. organizacji non-profit, zatrudniających osoby w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niepełnosprawnością czy długotrwałym bezrobociem.
Proponujemy między innymi warsztaty terapii zajęciowej pod kątem samodzielnego życia, w tym zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – poprzez działalność wytwórczą lub usługową.
Serdecznie zapraszamy na naszych stoisk.
Przeczytajcie więcej o ich działalności: https://rops.krakow.pl/
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie