Deklaracja praw zwierząt

Spread the love

OD ŚWITU LUDZKOŚCI istnieje grupa tak uporczywie wykorzystywana i marginalizowana, że ​​jej cierpienie jest zakorzenione w naszym codziennym życiu. Gdyby zwierzęta mogły swobodnie mówić, ich chór okrzyków zagłuszyłby każdy inny dźwięk na świecie. Wszyscy jesteśmy zwierzętami. Wszyscy jesteśmy żywymi, oddychającymi istotami, które dzielą tę samą Ziemię. Wszyscy odczuwamy ból i cierpimy, gdy jesteśmy zranieni lub pozbawieni naszego życia, naszych rodzin, naszej wolności. Wszyscy mamy prawo doświadczać życzliwości, współczucia i godności. Wierzymy w pokrewieństwo wszystkich istot i możliwość współistnienia w pokoju i harmonii na planecie Ziemia.

UWZGLĘDNIAJĄC, że wszystkie żyjące istoty na Ziemi pochodziły pierwotnie z tego samego źródła i kierują się tymi samymi zasadami ewolucji;

UWZGLĘDNIAJĄC, że wszystkie żyjące istoty na Ziemi zamieszkują te same lądy, morza i powietrze, a zatem dzielą się nimi i swoimi zasobami, aby w nich żyć i z nich żyć, stanowiąc jeden system ekologiczny;

UWZGLĘDNIAJĄC, że wszystkie żyjące istoty mają te same podstawowe potrzeby: przetrwania, poszukiwania szczęścia i przyjemności oraz unikania bólu, wygodnego życia, prokreacji, tworzenia rodzin i innych struktur społecznych;

UWZGLĘDNIAJĄC, że wszystkie żyjące istoty znane ludzkości są istotami czującymi i dlatego mogą odczuwać ból, przyjemność, doznania, uczucia i emocje;

UWZGLĘDNIAJĄC, że gatunek ludzki jest tylko jednym z milionów gatunków zwierząt i stanowi niewielką mniejszość w porównaniu z miliardami zwierząt żyjących na tej planecie;

NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, ŻE:

  1. Uważamy, że te prawdy są oczywiste, że wszystkie istoty są stworzone równo i mają prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia.
  2. Dlatego wszystkie zwierzęta mają takie samo naturalne prawo do istnienia, jak każda inna żywa istota.
  3. Wszystkie zwierzęta mają prawo do wolności, do życia na własnych warunkach, zgodnie z zamierzeniami natury.
  4. Wszystkie zwierzęta mają prawo do jedzenia, spania, komfortu fizycznego i psychicznego, mobilności, zdrowia, bezpieczeństwa oraz zaspokajania wszystkich swoich naturalnych i podstawowych potrzeb. Jako takie, wszystkie zwierzęta mają być wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia; fizyczny dyskomfort i wyczerpanie; uwięzienie wbrew ich woli, złe traktowanie, obelżywe lub okrutne działania; ból, uraz i choroba; strach i cierpienie; i swobodnie wyrażać swoje normalne wzorce zachowania.
  5. Wszystkie zwierzęta mają prawo do rozmnażania się, życia ze swoim potomstwem, rodzinami, plemionami lub społecznościami oraz do utrzymywania naturalnego życia społecznego. Mają prawo do życia w swoim naturalnym środowisku, wzrastania w rytmie naturalnym dla ich gatunku i do życia, które odpowiada ich naturalnej długowieczności.
  6. Zwierzęta nie są własnością ani towarem ludzkim i nie można ich używać dla ich korzyści lub utrzymania. Dlatego mają być wolni od niewolnictwa, wyzysku, ucisku, wiktymizacji, brutalności, znęcania się i wszelkiego innego traktowania, które lekceważy ich bezpieczeństwo, własną wolną wolę i godność. Nie należy ich ubijać w celu pożywienia, zabijać dla skóry, eksperymentować, zabijać w celach religijnych, wykorzystywać do pracy przymusowej, maltretować i zabijać w celach sportowych i rozrywkowych, wykorzystywać w celach zarobkowych, polować, prześladować lub eksterminować dla ludzkiej przyjemności, potrzeby, lub inne końce.
  7. Ludzie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby chronić wszystkie zwierzęta. Każde zwierzę, które jest zależne od człowieka, ma prawo do odpowiedniego wyżywienia i opieki i nie może być zaniedbane, porzucone ani zabite.
  8. Zwierzęta, które zmarły, należy traktować z szacunkiem i godnością, tak jak ludzie.
  9. Wzywamy do ochrony tych praw. Muszą być uznawane i bronione przez prawo, tak jak prawa człowieka. Każdy czyn, który zagraża dobrostanowi lub przetrwaniu zwierzęcia lub gatunku, zagraża, zaprzecza lub pozbawia zwierzę lub gatunek praw wymienionych powyżej, powinien zostać uznany za przestępstwo i odpowiednio ukarany.

   NA DOWÓD CZEGO niniejsza Deklaracja zostaje niniejszym podpisana w dniu dzisiejszym, w niedzielę 5 czerwca 2011 r., W pierwszy krajowy dzień praw zwierząt w mieście Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.

(Oryginalny tekst napisany przez Aylama Oriana i anonimowy, pod redakcją Aylam Orian i Zelda Penzel)

Podpisz Deklarację!