Bobrowe uroczysko w Toniach

Spread the love

Spacerując wzdłuż rzeczki Sudół możemy podziwiać, nie tylko urokliwe dzikie łąki, ale również siedliska  bobrów. Miasto o nie dba.

– Bobry należą do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb, są  objęte ochroną częściową, bobry są bardzo pożyteczne zwłaszcza przy obecnych zmianach klimatycznych, skutecznie zatrzymują wodę, bobry możemy śmiało nazwać naszymi sprzymierzeńcami w walce z suszą, bobry są roślinożercami i zjadają zarówno naziemne, jak i wodne rośliny.

ZZM od początku swojej działalności i zajmowania się lasami (od 01.01.2016 r.) stara się pogodzić istnienie bobrów w terenach leśnych i dalsze trwanie lasu, w tym celu w Uroczysku Tonie zmniejszono wysokość piętrzenia poziomu wody poprzez wstawienie rur przelewowych w tamy bobrowe do optymalnego, który nie stwarza zagrożenia powodziowego i nie powoduje znacznego uszkodzenia lasu oraz jednocześnie umożliwia dalsze bytowanie lokalnej rodziny bobrów. Rury przelewowe zostały częściowo obudowane przez bobry jednak nie spowodowało to zablokowania przepływu wody. Na chwilę obecną bytujące bobry nie wyrządzają szkód polegających na podtapianiu lasu.

W uroczysku Tonie obecnie są i bobry i młodniki są uszkadzane w znikomym stopniu, pojedyncze drzewa najbliższe cieku wodnego trzeba było zabezpieczyć siatką, dzięki podejmowanym przez ZZM działaniom w 2016 mieliśmy zalane ok. 2 ha powierzchni leśnych, obecnie 0. – Kierownik Zespołu ZZM