Wszystko jest połączone – Tydzień encykliki Laudato Si’

Spread the love

Pięć lat temu ukazała się encyklika Laudato si’ Papieża Franciszka. Zupełnie wyjątkowa w dziejach Kościoła Katolickiego społeczno-ekologiczno-religijna diagnoza współczesnego świata. Od soboty 16 maja katolicy na całym świecie będą spotykać odpowiadając na wezwanie Franciszka, aby rozmawiać o tym, jak reagować na dotykający Ziemię kryzys ekologiczny, jak odpowiadać na wołanie natury i najbiedniejszych.
W czasie Tygodnia Laudato si’ od 16- 24 maja można wziąć udział on-line w wielu  wydarzeniach, warsztatach, wspólnych modlitwach i spotkaniach odbywających się na całym świecie. Szczegółowy program wydarzeń w Polsce TUTAJ
Aby dołączyć do globalnej społeczności ludzi świętujących Tydzień Laudato si’  i aby wziąć udział w szkoleniach można zarejestrować się TUTAJ.
W ostatnim dniu tygodnia 24 maja, w południe czasu lokalnego, katolicy na całym świecie będą wspólnie modlić się Modlitwą Całego Świata. Dołączmy! A też zachęćmy innych. Dla dobra Bożego stworzenia.

Wszystko jest połączone

Żyjemy w trakcie wydarzeń, które kształtują historię. Laudato Si’ uczy nas, jak wspólnie budować lepszy świat.
Ludzie wszędzie modlą się o nadzieję. Podczas tygodnia Laudato Si, 16–24 maja, katolicy zjednoczą się w solidarności na rzecz bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości.

  • Poświęć czas na refleksję i przygotuj się poprzez szkolenia online w dniach , 16-23 maja
  • Dołącz do światowego dnia modlitywy – 24 maja
  • Przygotuj się do działania podczas Czasu Dla Stworzenia we wrześniu

***

Po tej długiej refleksji, zarówno radosnej, jak i dramatycznej, proponuję dwie modlitwy. Jedną z nich możemy dzielić się ze wszystkimi wierzącymi w Boga wszechmocnego Stworzyciela, a drugą odmawiajmy, aby chrześcijanie potrafili podjąć zobowiązania, jakie wobec stworzenia stawia nam Jezusowa Ewangelia.
Papież Franciszek

Modlitwa za naszą ziemię

Wszechmogący Boże,
który jesteś w całym wszechświecie
oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń,
Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje,
ześlij na nas moc swojej miłości,
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.
Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry
i nikomu nie wyrządzali krzywdy.
Boże ubogich,
pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi,
którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach.
Ulecz nasze życie,
byśmy strzegli świata, a nie łupili go,
byśmy rozsiewali piękno,
a nie skażenie i zniszczenie.
Dotknij serc
tych, którzy szukają jedynie zysków
kosztem ubogich i ziemi.
Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy,
kontemplowania w zadziwieniu,
uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni
z każdym stworzeniem
w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości.
Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia.
Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach
na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem

Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami,
które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki.
Twoje są i pełne są Twojej obecności
i Twojej czułości.
Pochwalony bądź, Panie!

Jezu, Synu Boży,
wszystko przez Ciebie zostało stworzone.
Kształtowałeś się w łonie Maryi,
stałeś się częścią tej ziemi
i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma.
Dziś żyjesz w każdym stworzeniu
w Twojej chwale Zmartwychwstałego.
Pochwalony bądź, Panie!

Duchu Święty, który swoim światłem
kierujesz światem ku miłości Ojca
i towarzyszysz jękom stworzenia,
Ty żyjesz także w naszych sercach,
by nas pobudzać ku dobru.
Pochwalony bądź, Panie!

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości,
naucz nas kontemplowania Ciebie
w pięknie wszechświata,
gdzie wszystko mówi nam o Tobie.
Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność
za każdą istotę, którą stworzyłeś.
Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi
ze wszystkim, co istnieje.
Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie
jako narzędzi Twojej miłości
dla wszystkich istot tej ziemi,
bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.
Oświeć posiadających władzę i pieniądze,
aby nie popadli w grzech obojętności,
aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych
i opiekowali się światem, w którym żyjemy.
Ubodzy i ziemia wołają:
Panie, obejmij nas swą mocą i światłem,
abyśmy chronili wszelkie życie,
przygotowali lepszą przyszłość,
aby nadeszło Twoje Królestwo
sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.
Pochwalony bądź, Panie!
Amen.