Polecamy!

Spread the love

Miałem niezwykłą przyjemność projektując i przygotowując do druku katalog malarstwa Elżbiety Bińczak-Hańderek. Piękne, nastrojowe pełne magii obrazy oraz towarzyszące im wiersze Joanny Hańderek.