Napisz do nas

DWUMIESIĘCZNIK

ADRES REDAKCJI
32-005 Niepołomice,
ul. Roweckiego 6,
tel. (12) 281 0008
www.istota.info
e-mail: redakcja@istota.info

REDAKTOR NACZELNY
Janusz A. Bończak

KOREKTA
Maryla Pawlik

OPRACOWANIE GRAFICZNE
PREPRESS
Neo-Studio Reklamy,
www.neostudio.pl

OGŁO­SZE­NIA I RE­KLA­MA
tel. 501 410 229

WYDAWCA
Neo-Studio Reklamy,
ul. Wł. Łokietka 246 a,
31-334 Kraków

Redakcja nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam i ogłoszeń
Tytuł i znak graficzny zastrzeżone.
Prawa autorskie zastrzeżone.
Przedruki za zgodą redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo
dostosowania materiałów
do potrzeb wydawnictwa.
Artykułów i zdjęć niezamó­wionych
redakcja nie zwraca.

www.ISTOTA.info

Dodaj komentarz