Kundel Bury i kocury w Dworku 2019 r.

Festiwal miłości do z wierząt w Dworku Białoprądnickim zorganizowanym przez red. Magdę Hejda na wydarzeniu „Kundel bury i kocury w Dworku”. Relacja fotograficzna Istoty. Oznaczajcie się i udostępniajcie, gdyż impreza znakomita!